Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο τον χρόνο

Βρεφικό τμήμα για παιδιά 2 μηνών έως 1,5 έτους

3 Years Old
Με μικρή διαφορά ηλικίας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο Class Size
6 Παιδαγωγοί Science
Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο τον χρόνο

Μεταβρεφικό τμήμα για παιδιά 2 ετών έως 3 ετών

3 Years Old
Με μικρή διαφορά ηλικίας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο Class Size
6 βρεφονηπιοκόμοι Science
Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο τον χρόνο