Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο το χρόνο

After School

20+ Εργαστήρια Years Old
  Class Size
4 skills Science
Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο το χρόνο

ΚΔΑΠ Α΄ Βάρδια

10 Εργαστήρια Years Old
  Class Size
4 skills Science
Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο το χρόνο

ΚΔΑΠ Β΄ Βάρδια

10 Years Old
  Class Size
4 skills Science