ΙΕΠ

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

26 Ιουνίου 2023

Βρείτε αναλυτικά την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη σχολική μονάδα του Μικρού Μαέστρου το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Ετήσια έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης