Νηπιαγωγείο

Στο Ιδιωτικό Μουσικό Νηπιαγωγείο  Μικρός Μαέστρος λειτουργούν τμήματα Νηπίων και Προνηπίων, τα οποία εντάσσονται στη βαθμίδα της Υποχρεωτικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο τον χρόνο
Ιδιωτικά και μέσω Voucher Λειτουργεί όλο τον χρόνο

Ανακαλύψτε καθημερινό υλικό από τα τμήματα του Νηπιαγωγείου μας στο Facebook του Μικρού Μαέστρου!