ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ο Μικρός Μαέστρος που ακολουθούμε στηρίζεται στην ευρύτερη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης της ευαίσθητης αυτής ηλικίας. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών δομείται κάθε χρόνο εκ νέου, με την βοήθεια καταρτισμένων επαγγελματιών του χώρου. Το εκπαιδετικό πρόγραμμά του Βρεφονηπιακού Σταθμού μας είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των επιτυχημένων και δοκιμασμένων εκπαιδευτικών μεθόδων και των νέων τάσεων της παιδαγωγικής. Ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους στη βάση των μεγάλων παιδαγωγών του χώρου και προσφέρει στα παιδιά όλα τα εφόδια, που από μικρά πρέπει να κατακτήσουν για την μετέπειτα ζωή τους. Ενδεικτικά, μερικές από τι κορυφαίες μεθόδους που βασίζεται είναι το μοντέλο του Froebel, του Montessori, του Piaget, του Decroly, του Orff , του Dalcroze, του Vygotsky, του ψυχολόγου Dewey , του Reggio Emilio, η μέθοδος Suzuki αλλά και το μοντέλο 6Ε (νέο παιδαγωγικό μοντέλο).

Το πρόγραμμα υποστήριξης του παιδικού μας σταθμού ξεκινά από την βρεφική ηλικία, την πιο σημαντική, γιατί από αυτήν αρχίζει η καλλιέργεια των σωματικών-νοητικών-και κοινωνικοσυναισθηματικών ικανοτήτων, στοχεύοντας στην ολόπλευρη εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών. Στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε την υγιή σωματική εξέλιξη των βρεφών, να αναπτύσσουμε της νοητικές τους ικανότητες, να υποστηρίζουμε συνειδητά την γλωσσική τους έκφραση και σκέψη και να συντελούμε στην απόκτηση όλων των αναγκαίων υγιεινών –ηθικών συνηθειών ενός σύγχρονου πολιτισμένου ανθρώπου. Προχωρώντας στα χρόνια τα παιδιάς μας αναπτύσσονται προσωπικά, κοινωνικά, νοητικά αλλά και κινητικά.

Βασικοί τομείς ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος του βρεφονηπιακού μας σταθμού είναι οι εξής:

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από το καθημερινό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στο Facebook του Μικρού Μαέστρου.