ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου  ” Ο Μικρός Μαέστρος ” είναι παιδοκεντρικό και βιωματικό, που κάθε χρόνο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με νέες και φρέσκιες ιδέες, ψάχνοντας και μελετώντας ότι πιο σύγχρονο και πρωτοπόρο υπάρχει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το παιδί διδάσκεται και εκπαιδεύεται παίζοντας, έχοντας την προσοχή μας ομαδικά αλλά και ατομικά στο καθένα με βάση τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του. Διαμορφώνουμε χαρακτήρες και προσωπικότητες, διδάσκοντας το σωστό και το λάθος, το καλό και το κακό, την ευγένεια, το ήθος, στοχεύοντας στο να νιώθουν δυνατοί, ασφαλείς και ακέραιοι άνθρωποι και με αυτό ελπίζουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να είναι αργότερα έτοιμοι να διαμορφώσουν το μέλλον που τους αξίζει.

Επίσης, στο νηπιαγωγείο μας  εντάσσονται  τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης.

Ειδικότερα, βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητών με σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτός από τις στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, θετικών επιστημών και η Αγγλική γλώσσα, και εγκάρσιες δεξιότητες και βασικές ικανότητες, όπως οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.

• Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ατομικότητα του κάθε παιδιού και στο γενικό γνωστικό και αντιληπτικό επίπεδο της τάξης, γι ΄ αυτό και η μάθηση βασίζεται στην ομαδική αλλά και την εξατομικευμένη προσέγγιση.
• Ενισχύουμε τις έννοιες της ομαδικότητας, και της συνεργασίας.
• Γίνεται συνεχής παρακολούθηση, καταγραφή και ενημέρωση των γονέων για τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών.
• Οι γονείς έχουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, συμμετέχοντας και από το σπίτι με διάφορες δραστηριότητες.
• Προετοιμάζουμε σταδιακά τα παιδιά για την ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση τους στο δημοτικό.

Ειδικότερα τα μαθήματα που περιλαμβάνει είναι:

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Facebook του Μικρού Μαέστρου.